Projecten

Hier vindt u informatie over de verschillende projecten van WEN. Binnenkort kunt u hier ook alles lezen over het nieuw gestarte project dat we in Cuba hebben opgestart. In Cuba willen we u een 5-tal projecten onder de aandacht brengen die we in de komende 5 jaar willen uitbouwen.

Ook willen we de frequentie van (straat)evangelisatieacties in Nederland vanaf volgend jaar verhogen en verder uitwerken. Binnenkort ook hierover meer informatie op onze site.

Gedurende de maanden dat we in Nederland zijn nemen we deel aan straatevangelisatie-acties en evangelisatiecampagnes in het land. Op deze site kunt u vinden waar en wanneer de evangelisatieacties plaatsvinden.

We informeren u graag over ons project op Aruba waar we nu sinds een aantal jaren werkzaam zijn en over ons project wat in Venezuela gaat plaatsvinden.

We houden u graag op de hoogte!