Bijbelonderwijs

Stichting Wereld Evangelisatie Nederland verlangt ernaar om het woord van God dichter bij de mensen te brengen. We kunnen de Heere Jezus nog beter leren kennen door het woord beter te leren kennen. Door de Bijbel te lezen en na te volgen blijven we in Hem zegt de Heere Jezus in het evangelie naar Johannes hoofdstuk 15. Er ligt nog een belofte in Gods woord; namelijk dat de waarheid ons zal vrijmaken wanneer we die verstaan...

Om zoveel mogelijk christenen te helpen het woord te verstaan, verschijnen er hier op de website diverse Bijbelstudies. 

U kunt ook contact met ons opnemen voor spreekbeurten in uw kerk, in jouw jeugdgroep, voor Bijbelstudies thuis of elders. Studiedagen en studie weekenden, conferenties en ga zo maar door. U kunt via Stichting Wereld Evangelisatie Nederland spreekbeurten aanvragen met sprekers waar uw voorkeur naar uitgaat. Er zijn een drietal sprekers die u kunt aanvragen.

  1. Evangelist Peter Hazenoot ( Internationaal Bijbelleraar)
  2. Evangelist Jorim Rietdijk 
  3. Evangelist Johan Schep ( internationaal Bijbelleraar)

   Jorim Rietdijk  Peter Hazenoot


Johan Schep

 

We geloven dat het woord bestuderen heel belangrijk is, maar samenkomen rondom het woord is ook een heel belangrijk aspect. En op die manier kun je meteen de vruchten plukken van contacten met andere christenen. Het is altijd fijn om met broeders en zusters om te gaan die je meer van het woord kunnen leren, of hun liefde kunnen overbrengen die zij voor de Bijbel hebben.

We hopen u te zegenen met deze studies!

Klik hier als u contact met ons wilt opnemen om ons te boeken voor een spreekbeurt.