Hoe het begon

Stichting Wereld Evangelisatie Nederland (WEN) is opgericht op 18 maart 2009. Evangelist Peter Hazenoot had het verlangen om het verlorene als één grote doelgroep te zien. Hij wilde deze doelgroep bereiken met het reddende nieuws dat Christus voor zondaren is gestorven, om hen te behouden door Zijn dood en opstanding. Hij liep er tegenaan dat veel organisaties zich voornamelijk richten op één bepaalde doelgroep. Wanneer bepaalde activiteiten of projecten dan niet passen binnen hun organisatie, kon er niets mee gedaan worden of slechts ten dele.

Samen met een kleine groep vrienden en broeders werd halverwege 2008 met regelmaat samengekomen om daarvoor te bidden. Peter Hazenoot was toen werkzaam als evangelist bij de Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House. Daar leerde hij Jorim Rietdijk kennen en samen deelden zij diezelfde last. Na er voor gebeden te hebben, werd er overgegaan tot het vormen van een bestuur voor deze nieuwe stichting.

Geboren vanuit gebeden, gedragen door roeping en gesteund door een interkerkelijke, brede achterban werd begonnen met het pionierswerk voor deze nieuwe zendingsorganisatie en evangelisatie stichting: Wereld Evangelisatie Nederland (WEN).