Visie en Missie

Onze visie is om als één organisatie op zoveel mogelijk fronten en gebieden het evangelie van de Heere Jezus Christus te verkondigen. We willen projectsgewijs de boodschap van de noodzaak van vergeving van zonden en navolging van Christus verspreiden onder de mensen overal ter wereld.

We willen ons richten op één doelgroep: de mensheid. Door projectsgewijs te werken geeft dit veel voordelen. Zo kunnen mensen die een initiatief hebben contact met ons opnemen en kunnen we samen kijken of er mogelijkheden bestaan, om het betreffende initiatief ook te kunnen faciliteren. Voor dit initiatief hoeven dan geen extra kosten gemaakt te worden en extra energie in papierwerk te worden gestopt, want er is reeds een stichting die de basis al heeft gelegd. Zo kunnen we direct onze aandacht op de praktijk en het (evangelisatie) werk vestigen.

We kunnen onze visie onderverdelen in een aantal belangrijke punten:

  1. Dat God wordt verheerlijkt en Zijn Zoon wordt geëerd. (Mal1:11)
  2. Het lichaam van Christus toerusten, opbouwen en bewust maken van de ernst van de grote opdracht. (Hand 9:31 en Math 28:16-20)
  3. De grote opdracht uitvoeren en mensen daarin activeren. (Marc: 16:15-16)

De Heere Jezus zelf zag hoe de mensen afgemat en voortgejaagd werden. Hij zag hoe ze voortgingen zonder een herder te kennen en werd met ontferming bewogen. Als wij om ons heen kijken, dan zien we dat de mensen om ons heen worden voortgedreven en afgemat. We zien de mensheid dwalen als een grote kudde schapen zonder herder en het heeft ons hart gegrepen. We verlangen ernaar om God te eren door de mensen te bereiken, met de veranderende kracht van het reddende evangelie van Jezus Christus.