Het evangelie voor de onbereikten

Door de contacten die wij hebben met de voorgangers van diversen gemeenten op Aruba, bestaat er voor ons de mogelijkheid om het evangelie te delen in Venezuela. Enkele voorgangers hebben contact met kleine gemeentes in de bergen van Venezuela en ontdekten hoe groot de honger is naar meer kennis en inzicht in Gods woord. Daarom houden zij eenmaal per jaar een conferentie voor alle mensen uit deze kleine kerkjes hoog in de bergen.

Doordat de voorgangers die betrokken zijn bij dit werk in Venezuela een enorme verantwoordelijkheid ervaren, voor de zielen in hun eigen gemeente en voor de zielen in Venezuela, is ons gevraagd of we daar met de mensen het evangelie willen delen op de conferentie. Ook is er gevraagd of we de mensen willen bemoedigen en onderwijzen in de dorpjes hoog in de bergen en evangelisatiecampagnes willen houden in die regio. Na hiervoor gebeden te hebbben willen we hier gehoor aan geven en in geloof uitstappen om de mogelijkheden te benutten om het evangelie te kunnen blijven brengen.

We hebben uw gebed nodig. Wilt u bidden of God de deuren die nog geopend moeten worden, wil openen. 

Deze deuren zijn :

Vertaling: We kennen een vrouw die ons wil vertalen maar zij moet de  mogelijkheid hebben om mee te kunnen.

Financiën: Er moeten voldoende gelden zijn om de campagnes te kunnen opzetten en voldoende Bijbels gekocht worden om te kunnen uitdelen aan hen die geen Bijbel hebben. Ook is er degelijk nazorg materiaal nodig om  de mensen verder te helpen op de weg van de Heere Jezus.

Samenwerking met vrijwilligers uit Aruba: Op deze reis gaan een aantal vrijwilligers mee uit Aruba, er moeten dus goede afspraken gemaakt worden omtrent de periode en datum van vertrek en dergelijke.

We willen u vragen om te bidden voor deze tak van het werk.

 

Tweets

peterhazenoot Als gelovigen hebben we geen geest van lafhartigheid gekregen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Een opsteke… https://t.co/e5UHoL5Z72
peterhazenoot Jonathan Edwards - the great preacher of the revival- Wrote when he visited New England: ”that the generality of pr… https://t.co/UOjy0HiC6V